Okrem umývania rúk je nepochybne potrebné čistiť aj povrchy okolo nás. Máme už k dispozícii odbornú štúdiu, ktorá sa zaoberala potencionálnou životnosťou koronavírusu na povrchoch. Jej výsledky boli až šokujúce.

POROVNANIE S VÍRUSOM SARS CoV-1

Z odbornej štúdie vydanej americkými virológmi z Národného inštitútu zdravia (NIH) môžeme vidieť, že udržateľnosť vírusu SARS CoV-2 na povrchoch bola porovnávaná s vírusom SARS CoV-1 (v médiách známeho ako vírus, ktorý je pôvodcom epidémie SARS). Je to z toho dôvodu, že aerosóly vírusu SARS CoV-1 majú podobnú dobu aktivity ako aerosóly SARS CoV-2. Aj napriek tomu, bolo však nutné zohľadniť isté rozdiely u niektorých druhov materiálov (napríklad na lepenke alebo na kartóne), kde sa koronavírus udrží v porovnaní so SARS CoV-1 výrazne dlhšie.

Obidva tieto vírusy sa do ovzdušia a na povrchy dostávajú v aerosóloch kýchaním, kašľaním alebo aj priamym kontaktom. Infikovať sa tak môžete aj prostredníctvom dotyku vírusom infikovaného povrchu a jeho následným zanesením do oblasti tváre.

ŽIVOTNOST KORONAVÍRUSU NA POVRCHOCH

Najšokujúcejším odhalením je jednoznačne oceľ a umelohmotné materiály. Na týchto typoch povrchov sa koronavírus udrží dokonca až 72 hodín! Ako poznamenali aj nemeckí novinári, toto je bohužiaľ veľmi zlá správa pre nemocnice, ktoré majú povrchy vyrobené prevažne práve z ocele a syntetických látok. Preto je hlavne v nemocničnom prostredí DÔKLADNÁ dezinfekcia povrchov nevyhnutná.

Ďalšou zaujímavou informáciou je, že na lepenke a kartónoch sa koronavírus udrží až 24 hodín. To je výrazne viac v porovnaní so SARS CoV-1, ktorý sa na týchto povrchov udržal maximálne 8 hodín.

Pokiaľ spoliehate iba na dôkladnú dezinfekciu povrchov okolo Vás, musíme vás upozorniť, že podľa vyššie spomínanej odbornej štúdie je rizikové aj samotné ovzdušie v interiéri. Táto odborná štúdia nám zatiaľ dosvedčuje, že životnosť koronavírusu v ovzduší v interiéri môže dosahovať až 3 hodiny.

Samozrejme, je nutné mať na pamäti, že vyššie uvedené informácie nám slúžia pre orientačné účely. Tieto výsledky boli zistené v laboratórnom prostredí, ktoré nekopíruje naše prostredie. Životnosť koronavírusu na povrchoch tak môže byť ovplyvnená aj inými faktormi. Napríklad pôsobenie svetla, tepla a sucha môže rozklad vírusu urýchliť. Tiež nemôžeme podceniť ani množstvo častíc vírusu, ktoré sa na povrchy dostanú.

Takže aj napriek tomu, že nám táto odborná štúdia poskytuje istú predstavu o životnosti koronavírusu na povrchoch je potrebné ju brať s určitou časovou rezervou, ktorá je výrazne ovplyvnená podmienkami okolitého prostredia. Jedno je však isté: Povrchy a ovzdušie v interiéri je potrebné z dôvodu prevencie DÔKLADNE vydezinfikovať!

 

Dávame Vám do pozornosti náš dezinfekčný prípravok


Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená. Web stránka je voliteľné pole.

KomentárKomentár
Vaše menoVaše meno
E-mailE-mail
Web stránkaWeb stránka

Súhlasím so zásadamiPrivacy