Elektrochemicky aktivované roztoky

Produkované sú v zariadení s osobitnými membránovými reaktormi. Sú vedené cez kanáliky a komory a oddelia sa menbránami.

Elektrochemicky vytvorená forma aktívneho chlóru (roztok kyseliny chlórnej) je produkovaná z obyčajnej soli, vody a elektriny.

elektrolýza