Elektrochemicky aktivovaná voda

Elektrochemicky aktivovaná voda, známejšia pod názvom ako roztoky ECA vznikajú elektrochemickým rozkladom vodného roztoku chloridu sodného za presných podmienok.

Aktiváciou roztoku chloridu sodného za pomoci elektrického náboja vznikajú tri odlišné roztoky:

  • Anolyt – používa sa ako dezinfekčný prostriedok (nahrádza chemické prostriedky na báze chlóru)

 

Obsah aktívneho chlóru pH ORP
500 – 700 ppm 2 - 3,5 1000 - 1200 mV

 


 

  • Katolyt – používa sa ako čistiaci prostriedok (nahrádza chemické prostriedky na báze hydroxidov)
Obsah aktívneho chlóru pH ORP
0 ppm 11 - 13 800 - 900 mV

 


 

  • Neutrálny Anolyt – používa sa ako dezinfekčný a sterilizačný prostriedok. Vhodný pre použitie, kde je dôležité pH (napr. z dôvodu ochrany materiálov pred koróziou)
Obsah aktívneho chlóru pH ORP
500 - 700 ppm 5 - 8,5 700 - 900 mV